Wsparcie i szkolenia dla pracodowców osób niepełnosprawnych

Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy, jak korzystne dla prowadzonego biznesu jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jednocześnie są pełni obaw, związanych nie tylko z formalnościami, jakie trzeba z tego tytułu załatwić, ale także podejściem do pracowników wymagających indywidualnego traktowania. Wszystko to wynika z niewiedzy – właśnie po to, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości, powstały moje teoretyczne i praktyczne szkolenia z zakresu oligofrenopedagogiki.

Szkolenia dla pracodawców osób niepełnosprawnych

Podczas spotkań poruszam tematykę związaną z właściwym podejściem do zatrudniania osób z niepeønosprawnoßciá,. Celem szkoleń jest budowanie cennych relacji społecznych, rozbudzanie empatii oraz aktywnego wspierania osób dyskryminowanych przez rynek pracy z powodu róænych trudności i ograniczeñ. Pracodawcy stanowią grupę, która powinna posiadać wiedzę z tego zakresu, aby z jednej strony pozyskiwać dla firmy cennych specjalistów, a z drugiej wspierać ludzi dyskryminowanych przez rynek pracy.

Zapraszam na Szkolenie dla  pracodawców osób niepełnosprawnych: 
Osoba z niepełnosprawnością- pracownik efektywny i pełnoprawny.


 W swojej Firmie chcesz zatrudnić osoby z niepełnosprawnością?
To świetny pomysł! Dowiedz się, jak to zrobić!
A, może już zatrudniasz pracowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności i chcesz wiedzieć, jak sprawić, by ich praca była jeszcze bardziej efektywna? Moje szkolenie jest właśnie dla Ciebie!
Jestem pedagogiem specjalnym. Przez wiele lat prowadziłam zajęcia dla doradców zawodowych /pracodawców osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych. Moje osobiste doświadczenia i obserwacja rynku pracy w Polsce i za granicą, również miały wpływ na dobór tematyki szkolenia.
Program:
  1. Definicja niepełnosprawności, czyli kim jest osoba niepełnosprawna?
  2. Co o niepełnosprawności wiedzieć należy
  3. Niepełnosprawność i statystyka
  4. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  5. Dlaczego warto zatrudniać? Przykøady dobrej praktyki
  6. Zanim zatrudnisz…
  7. Potencjał, umiejętności, motywacja i komunikacja
  8. Dofinansowanie wynagrodzenia, to nie wszystko
  9. Rozwiązania prawne, sprzyjające zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Szkolenie- od 10.00 do 16.00. W warunkach pandemii- także on line. Po ustaleniu-możliwość omówienia dodatkowych zagadnień.
Cena do negocjacji.
Formularz kontaktowy