Dyskusje ze smakiem

 

Zapraszam Państwa do włączenia się w to przedsięwzięcie. Zależy mi na Państwa opinii i pomocy  w jego rozpropagowaniu.   Moją ideą jest łączenie ludzi- pomimo różnic. Bez  zapominania o tym, co  wymaga dialogu. Dlatego, powstał także Projekt Dyskusji ze smakiem, które będą miały charakter pół-otwartych, cyklicznych spotkań, na które zapraszać będę  znane osoby ze świata kultury, polityki, mediów, czy nauki, by rozmawiać o ważnych dla Polaków kwestiach. Będę informować o kolejnych spotkaniach.

Już w grudniu pierwsze spotkanie. Moim  i Państwa Gościem będzie Chris Niedenthal, z którym porozmawiam o Polsce i wolności. 

Na organizację tego spotkania potrzebne są jednak fundusze. Dlatego, zdecydowałam się na zbiórkę publiczną, prosząc Państwa o wsparcie.  

Pokrycia wymagają, między innymi: koszty umów z Gośćmi i osobami zaangażowanymi w organizację,  koszty druku materiałów informacyjnych, zakupu napojów, ewentualnie słodyczy (jest sponsor, zapewniający jeden ciepły posiłek), transportu.  Będę wdzięczna za każde wpłatę, licząc na Państwa obecność na spotkaniach. Wszyscy budujemy społeczeństwo obywatelskie. W razie pytań, proszę o kontakt.

Wpłat proszę dokonywać na konto:

251750 0012 0000 0000 3297 6549 Raiffeisen Polbank.

Z dopiskiem: Dyskusje ze smakiem.

Dziękuję:)