Dyskusje ze smakiem

Pandemia, wielu zmusiła do korekty planów. Mnie,  również. Dlatego, w obecnym czasie muszę zrezygnować z organizacji spotkań.

Jakiś czas temu, informowałam o podjętych działaniach i rozmowach z Urzędem Miasta Warszawa.   Nie udało się, niestety zebrać funduszy na spotkanie z Chrisem Niedenthal i innymi Gośćmi.

Obecnie, zapraszam do lektury wywiadów, jakie przeprowadziłam z osobami z przestrzeni publicznej  i będę to działanie kontynuować.

Nadal,  zapraszam też  do włączenia się w to przedsięwzięcie, zależy mi na Państwa opiniii pomocy  w jego rozpropagowaniu.

Jeśli, zainteresowały Państwa moje teksty, zachęcam nie tylko do ich komentowania, ale także do przesyłania propozycji osób, z którymi chcą Państwo przeczyatać wywiad.

Opinia Państwa jest dla mnie bardzo ważna.

Moją ideą jest łączenie ludzi- pomimo różnic. Bez  zapominania o tym, co  wymaga dialogu. Dlatego, powstał także Projekt Dyskusji ze smakiem, które, w co bardzo wierzę, z czasem będą miały charakter pół-otwartych, cyklicznych spotkań, na które zapraszać będę  znane osoby ze świata kultury, polityki, mediów, czy nauki, by rozmawiać o ważnych dla Polaków kwestiach.

Na organizację spotkań potrzebne są jednak fundusze. Dlatego, zdecydowałam się na zbiórkę publiczną, prosząc Państwa o wsparcie.  

Pokrycia wymagają, między innymi: koszty umów z Gośćmi i osobami zaangażowanymi w organizację,  koszty druku materiałów informacyjnych, zakupu napojów, ewentualnie słodyczy (jest sponsor, zapewniający jeden ciepły posiłek), transportu.  Będę wdzięczna za każde wpłatę, licząc na Państwa obecność na spotkaniach. Wszyscy budujemy społeczeństwo obywatelskie.