Wsparcie i szkolenia dla nauczycieli osób niepełnosprawnych

Jesteś nauczycielem i myślisz o poszerzeniu swoich kompetencji? Wykorzystaj możliwość uzyskania wiedzy na temat prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Podczas szkolenia nie tylko zdobędziesz dodatkowe umiejętności, ale otworzysz siebie oraz pozostałych uczniów na różnorodność, o którą należy dbać w szczególny sposób: bez wykluczenia, ale za to z troską i zrozumieniem. To cenne doświadczenie może należeć także do Ciebie – wystarczy, że skorzystasz z mojego wsparcia w tym zakresie.

Szkolenia dla nauczycieli osób niepełnosprawnych

Na co dzień prowadzę bloga oraz publikuję różnorodne teksty. Jestem dziennikarzem i współpracuję, między innymi z redakcją „Tygodnika Powszrchnrgo i Stacja7.pl.Przede wszystkim jednak, jestem pedagogiem specjalnym- oligofrenopedagogiem – wiedzą pozyskaną podczas studiów oraz licznych kursów chętnie dzielę się z innymi pedagogami. Zależy mi na tym, aby tworzyć trwałe relacje społeczne, oparte na zrozumieniu, empatii oraz wzajemnej pomocy. Podczas szkolenia dowiesz się, w jaki sposób nauczać osoby niepełnosprawne, a także jak wspierać je w zmaganiach z codziennością w pracy nauczyciela.

Pracujesz z osobami niepełnosprawnymi i chcesz wiedzieć, jak jeszcze lepiej je wspierać?Proponuję Ci szkolenie "Autonomia, jako jedna z podstawowych potrzeb człowieka"
  • Temat ten, ważny jest dla każdego człowieka. Ale, to właśnie w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, często traktowany jest pobieżnie lub jednostronnie, co sprawia, że proces rehabilitacji koncentruje się wyłącznie na samoobsłudze, a proces edukacji na zdobywaniu wiedzy i określonych umiejętności, niekoniecznie społecznych.
  • Doświadczenie pedagoga specjalnego, a także doświadczenie życia z niepełnosprawnością, skłoniło mnie do pewnych przemyśleń i opracowania szkolenia dla nauczycieli.
  • Podobne zajęcia, prowadziłam dla studentów pedagogiki specjalnej oraz dla rodziców i nauczycieli dzieci w przedszkolach integracyjnych.
Program:
 1.  Wychowanie,  drogą do autonomii.

Rodzina

Przedszkole/ szkoła(rówieśnicy)

Środowisko lokalne

  1. Aspekty autonomii.
Osoba z niepełnosprawnością jako aktywny uczestnik na drodze swojej samodzielności.

Samoobsługa

Obszar decyzyjności

Umiejętności życiowe/ społeczne(np. WHO 2001) warunkiem kształtowania autonomii oraz odpowiedzialności i postawy obywatelskiej

  1. Właściwe postrzeganie osoby z niepełnosprawnością i jego wpływ na proces usamodzielniania.
Podmiotowe traktowanie zamiast ujęcia problemowego i “naprawczego”

Świadomość i identyfikacja barier społecznych, jako czynniki przeciwdziałające wykluczeniu i sprzyjające samodzielności.

Aktywność a dostępność

Prawa i możliwości.

Godne warunki we wszystkich aspektach życia

  1. Rola rehabilitacji w procesie usamodzielniania.
Rehabilitacja jako środek do osiągnięcia samodzielności

Wsparcie zamiast wyręczania

Klasyfikacja ICF

System orzekania o niepełnosprawności jako czynnik ograniczający autonomię.

  1. Sytuacja osób z niepełnosprawnością.
Niepełnosprawność w liczbach (Polska, Europa)

Osoby z niepełnosprawnością- wykształcenie i zatrudnienie(rynek pracy)

Realizacja założeń KPON w Polsce

  1. Przykłady dobrej praktyki (Polska, Europa, świat).Szkolenie od 10.00 do 16. 00. W warunkach pandemii- także on line. Po ustaleniu- możliwość omówienia dodatkowych zagadnień – na życzenie Klienta.
Cena- do negocjacji.

Na zdjęciu: Szkolenie w przedszkolu nr 4. w Sochaczewie.

Formularz kontaktowy