123abc

Zgłoszenia na szkolenia i warsztaty

Chcesz o czymś porozamwiać?

Telefon: +48 574 15 47
Mail: biuro@teksty-zesmakiem.pl

Wyślij zgłoszenie

WAŻNE:  w miejsce temat wpisz termin szkolenia:
„Szkolenie w dniach dd-dd.mm rrrr”

7 + 3 =

Wysłanie maila/ formularza z podpisem jest jednoznaczne z OŚWIADCZENIEM O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH przez„Laura Izabela Jurga- Teksty ze smakiem”

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Laura Izabela Jurga- Teksty ze smakiem” w celu uczestnictwa w warsztatach/ szkoleniach.